ITICB

Odborná učebna jazyků na ZŠ a MŠ Nová

Popis projektu

V současnosti škola vlastní běžné vybavení pro výuku cizích jazyků frontálním způsobem, v kmenových třídách jsou využívány interaktivní tabule. Škole ale chybí vybavení a možnosti využít moderní formy výuky, které by zvýšily její účinnost. Škola musí stále reagovat na posun v moderních trendech výuky včetně odpovídajícího vybavení a učebních pomůcek. Výuka cizích jazyků vyžaduje specifické vybavení tříd a jejich kombinování s kmenovými třídami není vhodné ani efektivní pro žáky, učitele ani kvalitní výuku.

Díky realizaci projektu získá škola učebnu, která bude využívána pouze pro odbornou výuku a nebude využívána jako kmenová.Cíl

Cílem projektu je:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi

Aktuální stav

V rámci projektu byla realizována podporovaná aktivita modernizace a vybavení odborné učebny ZŠ ve vazbě na cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi. Vznikla modernizovaná multimediální učebna jazyků pro 24 žáků.

Operační program: IROP
Rozpočet projektu: 4 058 364,37 Kč
Příspěvek Unie: 2 811 865,00 Kč

Učebna7
Výpis projektů