ITICB

Multifunkční učebna fyziky, informatiky a robotiky

Popis projektu

Projekt řeší problém nedostatečné vybavenosti Základní školy Borovany pro vzdělávání v oblasti přírodních věd (zejména fyziky), informatiky a robotiky. Stávající vybavení nemůže naplnit požadavky žáků a pedagogů na odpovídající úroveň vzdělání i s ohledem na soudobé technologie a pomůcky. Ve škole se též nenachází dostatečné zázemí pro výuku informatiky a robotiky, což jsou oblasti vyžadující nejmodernější zázemí a vybavení, neboť efektivita výuky je na nich přímo závislá. Ve výše uvedených oblastech tak nemůže docházet k poskytování základního vzdělávání na odpovídající úrovni, a to z důvodu poruchového, starého a nemoderního vybavení, které není dostatečně interaktivní k udržení pozornosti žáků.

Cíl

V rámci projektu bude zejména pořizováno moderní vybavení do odborné učebny, kde bude probíhat výuka relevantních předmětů. Dále dojde ke zvýšení schopnosti žáků pracovat s moderními technologiemi a ovládat je. Tyto oblasti vzdělávání jsou dnes vysoce vyhledávané a důležité při studiu na střední či vysoké škole, stejně jako v běžném životě, proto je důležité už od útlého dětství žáky motivovat k rozvoji těchto klíčových kompetencí a předkládat jim výuku zajímavou formou za podpory moderního vybavení a digitálních technologií. Další změnou bude zajištění odpovídajícího zázemí pro výuku formou relevantních úprav učebny. Hlavními změnami, které projekt vyvolá, je kvalitnější a efektivnější výuka relevantních předmětů a lepší uplatnitelnost žáků na dalších typech vzdělávání a posléze i na trhu práce. Celkově dojde ke zlepšení materiální základy školy a schopnosti školy poskytovat odpovídající vzdělávání v souladu s moderními principy a metodami.

Cílem projektu je:

  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.
  • Využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Aktuální stav

Realizace je plánována na léto 2025.


Operační program: IROP

Rozpočet projektu: 4 295 340,47 Kč
Příspěvek Unie: 2 870 000,00 Kč

Fyzika ZŠ Borovany (2)
Výpis projektů