ITICB

Podpora vzdělávání

Iva Jíchová
25.02.2022

Podpora tématu Vzdělávání bude pokračovat v IROP v letech 2021 až 2027 pod názvem Vzdělávací infrastruktura (SC 4.1). Předpokládá se zachování obdobného rozsahu podporovaných aktivit.

Podpora bude určena na:
• zvyšování kapacit mateřských škol realizovaných výstavbou nových mateřských škol či přístavbou pavilónů a modernizací stávajících mateřských škol,
• budování a modernizaci odborných učeben na základních školách (pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi, např. vybavení laboratoře chemie a biologie, učebna fyziky, dílny, počítačové a jazykové učebny),
• modernizace učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v přírodních vědách, polytechnickém vzdělávání, cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi,

Konkrétní oblasti podpory, vč. podmínek a výše finančních prostředků jsou projednávány s Evropskou komisí. Nové informace týkající se podpory Vzdělávací infrastruktury v letech 2021-2027 budou uveřejněny, jakmile budou dojednány a schváleny Evropskou komisí.

Aktuální informace o podpoře IROP v oblasti Vzdělávací infrastruktury je zveřejněny na www stránkách IROP 2021-2027.

Nejnovější články

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Vyhlášení výzev nositele pro předložení projektových záměrů do ITI ČBA

Celý článek
Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Změna výzev nositele na předkládání projektových záměrů IROP

Celý článek
Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Vyhlášení výzvy nositele – oblast „zelená infrastruktura ve veřejném prostranství měst a obcí“

Celý článek