ITICB

Podpora vzdělávání

Iva Jíchová
25.02.2022

Podpora tématu Vzdělávání bude pokračovat v IROP v letech 2021 až 2027 pod názvem Vzdělávací infrastruktura (SC 4.1). Předpokládá se zachování obdobného rozsahu podporovaných aktivit.

Podpora bude určena na:
• zvyšování kapacit mateřských škol realizovaných výstavbou nových mateřských škol či přístavbou pavilónů a modernizací stávajících mateřských škol,
• budování a modernizaci odborných učeben na základních školách (pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi, např. vybavení laboratoře chemie a biologie, učebna fyziky, dílny, počítačové a jazykové učebny),
• modernizace učeben pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v přírodních vědách, polytechnickém vzdělávání, cizích jazycích a v práci s digitálními technologiemi,

Konkrétní oblasti podpory, vč. podmínek a výše finančních prostředků jsou projednávány s Evropskou komisí. Nové informace týkající se podpory Vzdělávací infrastruktury v letech 2021-2027 budou uveřejněny, jakmile budou dojednány a schváleny Evropskou komisí.

Aktuální informace o podpoře IROP v oblasti Vzdělávací infrastruktury je zveřejněny na www stránkách IROP 2021-2027.

Nejnovější články

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek
Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Celý článek