ITICB

Analýza obsazenosti MŠ a demografického vývoje

Iva Jíchová
09.03.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo a v září roku 2021 schválilo dokument Demografická predikce pro oblast kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních roků 2021/2022 – 2023/2024, který je k dispozici zde.

Datový model na úrovní správních obvodu obcí s rozšířenou působností (SO ORP) bude v IROP 2021-2027 využit ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruktura v aktivitě mateřské školy pro naplnění podmínky, že navýšení kapacit mateřských škol bude podporováno v SO ORP, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí. Na základě uvedených dat a doporučení MŠMT budou v IROP individuální výzvy při vyhlášení zacíleny na SO ORP v přechodových regionech a mírně rozvinutých regionech se skóre 6 a vyšším. Zacílení v ITI bude ještě předmětem diskuse s nositeli ITI..

Analýza obsazenosti mateřských škol

Analýza obsazenosti mateřských škol a demografického vývoje na úrovni SO ORP pro šk. r. 2021/2022.

Analýzu lze stáhnout v PDF formátu na tomto odkazu.

Zdroj dat: Č. j.: MSMT-24636/2021-1

Nejnovější články

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Změna termínu vyhlášení Výzvy č. 20 INFRASTRUKTURA PRO BEZPEČNOU NEMOTOROVOU DOPRAVU a příjmu projektových záměrů

Celý článek
Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Vyhlášení výzvy na předložení projektových záměrů – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu.

Celý článek
Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Schválení programových rámců OP D, OP JAK a IROP.

Celý článek